Didactische groeicurve

Adaptief onderwijs

TOS

‘Het kan gewoon anders’

Handelingsplanning in het VO

Ortho Consult Nederland

Ortho Consult Nederland is vanuit jarenlange ervaring gericht op de begeleiding van scholen en instellingen in vele sectoren van onderwijs bij de invoering van verandering en vernieuwingen. De bewustwording van het planmatig handelen staat hierin centraal. Leerlingen met extra zorg- en ondersteuningsbehoeften verdienen extra aandacht. Scholing en training kan voorzien in de ontwikkeling van een eigen visie en het op maat bieden van extra zorg in een vraaggestuurd aanbod. Betrokkenheid en affiniteit met de doelgroep vormen het keurmerk.

In 1983 werd het leerlingvolgsysteem de TOS (Toets voor de Ontwikkeling van de Sociale Redzaamheid ) ontwikkeld. Door de jaren heen is het systeem gedigitaliseerd en verder ontwikkeld tot het huidige LVSWeb.

Als sparringpartner van Gedragswerk worden nog steeds vele thuiszitters ‘aan boord’ geholpen.

Hans den Dulk
auteur, orthopedagoog en sparringpartner

info@orthoconsultnederland.nl
0172-214737 | 06-54797374
Rozenlaan 37 2771 DB Boskoop
KvK nr: 29041258

LVSWeb is een product van Ortho Consult Nederland

Het online leerlingvolgsysteem voor leerlingen met een beperking.